FAQs Complain Problems

वडा नं ९ (बाङग्रे)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ९ को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  बाङ्ग्रे ९८५६०७९००९/९८६९१५९७९९  १०.७६  ४०८  १६५९  ७३२  ९२७  करापुटार(१ र २)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  सूर्य बहादुर कुवर  वडा अध्यक्ष ९८५६०७९००९  -----
२  रीता लामिछाने पौडेल वडा सचिव  ९८६९१५९७९९ ward9.madhyanepalmun@gmail.com
३  चुण बहादुर रानाभाट  कार्यालय सहयोगी  ९८०५८६१६३०  -----
४  तारा देवी गुरुङ  महिला सदस्य ९८१९१०२७८७  -----
५  मुना सार्की रिमाल  दलित सदस्य ९८४०४९६९७३  -----
६  धनराज गुरुङ  नगरपालिका सदस्य ९८२६१५५९१५  -----
७  सम्शेर बहादुर रानाभाट  नगरपालिका सदस्य ९८४३२१२०७७  -----

 

Nepali
Population: 
१६५९
Ward Contact Number: 
९८०५८२३६६१/९८५६०७९००९