FAQs Complain Problems

वडा नं ९ (बाङग्रे)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ९ को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  बाङ्ग्रे ९८५६०७९००९/९८६९१५९७९९  १०.७६  ४०८  १६५९  ७३२  ९२७  करापुटार(१ र २)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१ 

महेश कुमार पाण्डे

वडा अध्यक्ष

९८४६४२८१९९

-----
२  खुमा खड्का कुँवर  वडा सचिव 

९८६००१२०४४

ward9.madhyanepalmun@gmail.com
३  उदय गुरुङ  कार्यालय सहयोगी  ९८४९९०३२६२  -----
४ 

शान्‍ता कुवँर

महिला सदस्य

९८१८२२४४७७

-----
५ 

गौ माया रिमाल

दलित सदस्य

९८४६४६१००६

-----
६ 

राम वहादुर रानाभाट

सदस्य

९८४६२४८५१३ 

-----
७ 

बिनोद गुरुङ

सदस्य

९८४६८९८५२८

-----

 

Undefined
Population: 
१६५९
Ward Contact Number: 
९८०५८२३६६१/९८५६०७९००९
Weight: 
0