FAQs Complain Problems

वडा नं १० (नेटा)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १०  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  नेटा  ९८५६०७९०१० /९८४६५४८८३१  ८.१४  ४१६  १६९७  ७२६  ९७१  नेटा(१-९)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर(Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना(E-mail id)
१  राम चन्द्र भण्डारी  वडा अध्यक्ष ९८५६०५५४१८/९८५६०७९०१०  -----
२  दिपिका रेग्मी वडा सचिव  ९८४६५४८८३१   ward10.madhyanepalmun@gmail.com
३  दिपक घर्ति  कार्यालय सहयोगी  ९८१५१५९८०२  ----
गुना माया थापा  महिला सदस्य ९८४६०७८६६०  -----
५  आशा नेपाली मजाकोटी  दलित महिला सदस्य ९८०६७५९९०७  -----
६  पूर्ण बहादुर थापा  नगरपालिका सदस्य ९८४८४२८१२३  -----
७  सीबू कुँवर  नगरपालिका सदस्य ९८४६३०११६२  -----

 

Nepali
Population: 
१६९७
Ward Contact Number: 
९८५६०५५४१८/९८०५८७६९५२