FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १० (नेटा)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १० को विवण
क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०७८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  नेटा  ९८५६०७९०१० /९८४६५४८८३१  ८.१४  ३८५  १२५०  ५८०  ६७० नेटा(१-९)

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:
क्र.स नामथर(Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना(E-mail id)
१  राम चन्द्र भण्डारी  वडा अध्यक्ष ९८५६०५५४१८/९८५६०७९०१०  -----
२    वडा सचिव    ward10.madhyanepalmun@gmail.com
३  दिपक घर्ति  कार्यालय सहयोगी  ९८१५१५९८०२  ----

वाल कुमारी कुवँर

महिला सदस्य

९८४६३१४२४५

-----
५  आशा नेपाली मजाकोटी  दलित महिला सदस्य ९८०६७५९९०७  -----
६ 

प्रेम बहादुर दुरा

सदस्य

९८६४३७७०३८ 

-----
७ 

यम वहादुर शाही

सदस्य

९८०४१६१०२२

-----

 

Population: 
१२५०
Ward Contact Number: 
९८५६०५५४१८/९८०५८७६९५२