FAQs Complain Problems

वडा नं १० (नेटा)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १०  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  नेटा  ९८५६०७९०१० /९८४६५४८८३१  ८.१४  ४१६  १६९७  ७२६  ९७१  नेटा(१-९)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर(Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना(E-mail id)
१  राम चन्द्र भण्डारी  वडा अध्यक्ष ९८५६०५५४१८/९८५६०७९०१०  -----
२    वडा सचिव    ward10.madhyanepalmun@gmail.com
३  दिपक घर्ति  कार्यालय सहयोगी  ९८१५१५९८०२  ----

वाल कुमारी कुवँर

महिला सदस्य

९८४६३१४२४५

-----
५  आशा नेपाली मजाकोटी  दलित महिला सदस्य ९८०६७५९९०७  -----
६ 

प्रेम बहादुर दुरा

सदस्य

९८६४३७७०३८ 

-----
७ 

यम वहादुर शाही

सदस्य

९८०४१६१०२२

-----

 

Undefined
Population: 
१६९७
Ward Contact Number: 
९८५६०५५४१८/९८०५८७६९५२
Weight: 
0