FAQs Complain Problems

वडा नं ४ (रम्घा)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ४ को विवण
क्र.स वडा कार्यालयको  स्थान कार्यालयको  फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०७८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा/नगरपालिका
१  दुइपिप्ले  ९८५६०७९००४/९८५६०६३१५०  १२.६९  १२०४ ४१४७ १८७६  २२७१ मध्यनेपाल (१०-१२)

 

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:
क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१ 

राम वहादुर श्रेष्‍ठ

वडा अध्यक्ष

९८४६३७२२७०

-----
२  जिवन भक्त पौडेल  वडा सचिव  ९८५६०६३१५०  paudeljiwan45@gmail.com
३  बाबुराम कुमाल  कार्यालय सहयोगी  ९८१३३२६७४  -----
४ 

रत्‍न कुमारी भुजेल

महिला सदस्य

९८४६०१०६३८

-----
५ 

कुमारी सुनार

दलित महिला सदस्य

९८१९१२७१८०

-----
६ 

नवराज गौतम

सदस्य

९८५६००९४६०

-----
७  टिक वहादुर पण्डित क्षेत्री (खत्री) सदस्य

९८४६३५३०७१

-----

 

Population: 
४१४७
Ward Contact Number: 
९८४६३७०८७५