FAQs Complain Problems

वडा नं ७ (ईशानेश्वर)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ७  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  रामबजार  ९८५६०७९००७/९८४७६०९८१४  ११.६७  ७६४  २९९१  १३३०  १६६१  करापुटार (६-८)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  गगन घिमिरे  वडा अध्यक्ष ९८५६०७९००७  -----
२  अमृत पोख्रेल वडा सचिव  ९८४६७३३०४५ ward7.madhyanepalmun@gmail.com
३  बाल कृष्ण श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी  ९८६६३५४१८८  -----
४  बिष्णु अधिकारी घिमिरे  महिला सदस्य ९८४६१५६४७३  -----
५  लक्ष्मी बिश्वकर्मा सुनार  दलित सदस्य ९८०४१०५८१९  -----
६  पूर्ण चन्द्र पोख्रेल  नगरपालिका सदस्य ९८५६०२८८३३  -----
७  धन सुब्बा गुरुङ  नगरपालिका सदस्य ९८४६६४२६३९  -----

 

Nepali
Population: 
२९९१
Ward Contact Number: 
९८५६०३६९१६/९८५६०८३८७०