FAQs Complain Problems

वडा नं ७ (ईशानेश्वर)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ७ को विवण
क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०७८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  रामबजार  ९८५६०७९००७/९८४७६०९८१४  ११.६७  ९०४  ३३८४ १५४२ १८४२ करापुटार (६-८)

 

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:
क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१ 

हिरा वहादुर गुरुङ

वडा अध्यक्ष

९८४०८२००१३

-----
२  इन्दिरा पोख्रेल वडा सचिव  ९८४६४९३०३१  ward7.madhyanepalmun@gmail.com
३  बाल कृष्ण श्रेष्ठ कम्प्युटर सहायक   ९८६६३५४१८८  -----
४ 

तुलसी देवी सोती

महिला सदस्य

९८४५५५३८९८ 

-----
५ 

पुष्पा विश्वोकर्मा

दलित सदस्य

९८६९८६७८७३

-----
६ 

माधव प्रसाद घिमिरे

सदस्य ९८५६०२८८३३  -----
७ 

तेज बहादुर तमाङ

सदस्य

९८५६०६९८९०

-----

 

Population: 
३३८४
Ward Contact Number: 
९८५६०३६९१६/९८५६०८३८७०