FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
ईश्वरी प्रसाद शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख ishworia@gmail.com ९८५६०१६१११
श्रीप्रसाद भट्टराई अधिकृत नवौँ (शिक्षा) शिक्षा शाखा shreepdb101@gmail.com ९८४१५०६१६१
विपिन अधिकारी अधिकृत सातौँ कृषि शाखा adhikaribpn34@gmail.com ९८४९६६७७४०
सुर्य प्रसाद पौडेल अधिकृत छैठौँ स्वास्थ्य शाखा ९८४६२५०४०२
जिवन शर्मा लेखा अधिकृत लेखा शाखा ejeevan43@gmail.com 9856079021
सुरज अधिकारी अधिकृत छैठौँ योजना प्रमुख suraj.adhikari19@gmail.com 9846627276
रीक्त सूचना प्रबधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.madhyanepalmun@gmail.com
उत्तम सुबेदी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा auttam977@gmail.com ९८५६०५१५२०
रिक्त रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम
विज्ञान रानाभाट साहायक चौँथो प्राविधिक शाखा ranabhatbigyan1105@gmail.com 9846261633
कबिता आचार्य प्रा.स. शिक्षा शाखा kabitaacharya93@gmail.com 9846778674
उद्धव पराजुली सहायक स्तर पाचौँ लेखा शाखा uddabparajuli586@gmail.com ९८४७६३३७९६
विद्या रेग्मी सहायक स्तर पाचौँ प्रविधि शाखा bidhyaregmi7@gmail.com 9846381569
शुसील रिमाल सहायक स्तर पाचौँ आ.ले.प. susil.rimal1234@gmail.com
ठाकुर कृष्ण घिमीरे सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६४९३५७८
प्रकाश खनाल एम.आई.एस. अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण शाखा alonekhanal@gmail.com ९८४६२०९९१२
सुधा थापा सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sudha.thapa066@gmail.com 9846107818
रिता अधिकारी सहायक चौथो(सह-लेखापाल) लेखा शाखा adhikariratna904@gmail.com ९८५६०६१४६५
आकाश अधिकारी अमिन प्राविधिक शाखा chchetriaakash80@gmail.com ९८१६१६०५०१
संजय पौडेल कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा sanjayapoudel2045@gmail.com ९८६१२४२२९९
सन्तोष बगाले फिल्ड सहायक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण शाखा santoshbagale1992@gmail.com ९८४९८३२६००
सुवन श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम‍ - प्राबिधिक शाखा shresthasuban2@gmail.com ९८४३४४४७६
दिपेन्द्र पौडेल ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८४६१४९२२४
अमृत बाबु अधिकारी ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८५६०६३०७३
दीपक रेग्मी ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८५६०६०१२४
राजीव वाग्ले अ.सब-इंजिनीर प्राबिधिक शाखा ९८१६१३२०३४
सुनिता घले साहायक चौँथो (वडा सचिव) वडा नं १ ward1.madhyanepalmun@gmail.com 9844901572
दिपक गुरुङ्ग साहायक पाचौँ (वडा सचिव) वडा नं ३ gurungdepak717@gmail.com ९८४६१२९४४५
जिवन भक्त पौडेल साहायक पाचौँ (वडा सचिव) वडा नं ४ ward4.madhyanepalmun@gmail.com ९८५६०६३१५०
पशुपती न्यौपाने साहायक चौँथो (वडा सचिव) वडा नं ६ neupanepa48@gmail.com ९८४६२७४४०३
इन्दिरा पोखरेल वडा सचिव मध्यनेपाल ७ indirapokharel2072@gmail.com ९८४६४९३०३१
रमेश पौडेल साहायक पाचौँ (वडा सचिव) वडा नं ८ ward8.madhyanepalmun@gmail.com ९८४६५७३७५५
खुमा खड्का कुवंर साहायक चौँथो महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा/वडा सचिव ९ ९८६००१२०४४
बशन्त पौडेल ना.प्रा.सा. कृषि शाखा ९८४७४९०९५५
मन बहादुर नेपाली सवारि चालक हलुका सवारी ९८४१७७४७७०
सुशिल शाही सवारि चालक हलुका सवारी ९८२३००४२६९
सुरेन्द्र पौडेल कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा ९८४६०००५११
कुल बहादुर रानाभाट कार्यालय सहयोगी प्रसाशन ९८६६०६७८१६