FAQs Complain Problems

वडा नं ६ (भोर्लेटार)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ६  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा/नगरपालिका
१  भोर्लेटार  ९८५६०७९००६/९८४६२७४४०३   १३.८  १०३३  ४०५९  १८३२  २२२७  करापुटार (३-५)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  बिष्णु भक्त पौडेल  वडा अध्यक्ष

९८४६११६०१८

----
२  पशुपति न्यौपाने वडा सचिव  ९८४६२७४४०३  neupanepa48@gmail.com
३  माया नेपाली  कार्यालय सहयोगी  ९८४६६४९५९४  ----
४ 

सुमिता भुजेल

महिला सदस्य

९८०५४१३२३१०

-----
५ 

पार्वती नेपाली

दलित महिला सदस्य

९८२६६३८७७४

-----
६ 

केदार वहादुर गुरुङ

सदस्य

९८४६४४९९८०

-----
७ 

सन्तोष पराजुली

सदस्य

९८४९२२१४११

-----

 

Undefined
Population: 
४०५९
Ward Contact Number: 
९८४६११६०१८/९८०६१८०८२१
Weight: 
0