FAQs Complain Problems

वडा नं १(जिता)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १ को विवरण:
वडा नं

वडा कार्यालयको

स्थान

कार्यालयको फोन नं  क्षेत्रफल वर्ग कि.मी   घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार  पुरुष महिला      समावेशि गा.वि.सा /नगरपालिका
जीता सप्तधारा ९८५६०७९०००१/९८४४९०१५७२   ११.९८ ९७८  २१९१ ९६६ १२२५  मध्यनेपाल (१-३)

 

 

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name)  पद (Designation) फोन नं (Contact No:) इमोल ठेगाना (E-mail id)
१  चन्द्रमणि पौडेल वडा अध्यक्ष ९८५६०७९००१  -----
२  सुनिता घले वडा सचिब  ९८४४९०१५७२ ward1.madhyanepalmun@gmail.com
३  चिज खबास  कार्यालय सहयोगी  ९८४६४०९७४४  -----
४  शान्ता देवी थापा  महिला सदस्य ९८४६७६५३४७  -----
५  बशुन्धारा सार्की  दलित महिला सदस्य ९८१४१८२३३८  -----
६  दीपक पौडेल  न.पा. सदस्य ९८५६०४५५८५  -----
७  डिल बहादुर खवास  न.पा. सदस्य ९८१६६८३४६९  -----

 

Nepali
Population: 
२१९१
Ward Contact Number: 
९८५६०४५१८९ /९८४६४८३६४७