FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १(जिता)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १ को विवरण:
वडा नं

वडा कार्यालयको

स्थान

कार्यालयको फोन नं  क्षेत्रफल वर्ग कि.मी   घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०७८ अनुसार  पुरुष महिला      समावेश गा.वि.स /नगरपालिका
जीता सप्तधारा ९८५६०७९०००१/९८४४९०१५७२   ११.९८ ५२० १६५६ ७७९ ८७७  मध्यनेपाल (१-३)

 

 

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:
क्र.स नामथर (Name)  पद (Designation) फोन नं (Contact No:) इमोल ठेगाना (E-mail id)
१  सुदिप थापा  वडा अध्यक्ष 9846712308 -----
२  सुनिता घले वडा सचिब  ९८४४९०१५७२ ward1.madhyanepalmun@gmail.com
३  चिज खबास  कार्यालय सहयोगी  ९८४६४०९७४४  -----
४  मनमाया भट्टराई   महिला सदस्य ९८४६७६२५५५ -----
५  पशुपति सार्की  दलित महिला सदस्य   -----
६  सन्त बहादुर गुरुङ   सदस्य

९८४६७१५६५४

-----
७  जगत वहादुर घर्ती सदस्य ९८२६१७१८५१ -----

 

Population: 
१६५६
Ward Contact Number: 
9846712308