FAQs Complain Problems

वडा नं ८ (करापू)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ८  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा/नगरपालिका
डडुवा दुर्छा ९८५६०७९००८/९८४६५७३७५५  २२.६७  ५१७  २१२७  ९६७  ११६०  करापुटार(९-११)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact NO) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  अमृत बहादुर तमाङ्ग वडा अध्यक्ष ९८५६०७९००८  -----
२  रमेश पौडेल वडा सचिव  ९८४६५७३७५५ ward8.madhyanepalmun@gmail.com
३  कुल बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी     
४  पार्वती गुरुङ  महिला सदस्य ९८४६८६५६७५  -----
५  नानिषा बिक  दलित महिला सदस्य ९८२६१५०९८६  -----
६  कुशल गुरुङ  नगरपालिका सदस्य ९८४६७०६४६७  -----
७  खम्बा सिं गुरुङ  नगरपालिका सदस्य ९८५६०००१९१  -----

 

Nepali
Population: 
२१२७
Ward Contact Number: 
९८५६०४५९१०/९८५६०७९००८