FAQs Complain Problems

वडा नं ८ (करापू)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ८ को विवण
क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०७८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा/नगरपालिका
डडुवा दुर्छा 9856081092  २२.६७  ३९६ १६६५ ७७९ ८८६ करापुटार(९-११)

 

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:
क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact NO) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१ 

चन्‍द्र प्रसाद गुरुङ

वडा अध्यक्ष 9856081092 -----
२  रमेश पौडेल वडा सचिव  ९८४६५७३७५५ ward8.madhyanepalmun@gmail.com
३  कुल बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी     
४  पार्वती गुरुङ  महिला सदस्य ९८४६८६५६७५  -----
५ 

प्रेम माया वि.क.

दलित महिला सदस्य

९८६१९१३३७७

-----
६ 

हस्त बहादुर गुरुङ

सदस्य

९८१४१९९३००

-----
७    सदस्य   -----

 

Population: 
१६६५
Ward Contact Number: 
9856081092