FAQs Complain Problems

हाम्रो नगरपालिकाको सेवा सुविधा कस्तो छ?

राम्रो
21% (9 votes)
नराम्रो
9% (4 votes)
अतिनराम्रो
70% (30 votes)
Total votes: 43