FAQs Complain Problems

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ७ र ८ मा रहेर दिर्घकालिन रुपमा सेवा गर्दौ आउनुभएका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिदिहरुलाई कदर पत्रका साथ सम्मान गर्दै प्रति ब्यक्ति नगद रु २०००० प्रदान गरी नगर प्रमुख श्री रमेश कुमार पाण्डे, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री उपेन