FAQs Complain Problems

पदपूर्ति सम्वन्धि सुचना!!!

यस मध्यनेपाल नगरपालिका अन्तर्गतको शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ लम्जुङ्गको लागि तपशिल पदमा पदपूर्तिका लागि दरखस्त आह्वान गरिन्छ।