FAQs Complain Problems

Photo Gallery

मध्यनेपाल नगरपालिकाको ११ औं नगर सभा २०७९ असार ०९ गते

, , , , , , , ,

मध्यनेपाल नगरपालिकाका १० ओटै वडा कार्यालयहरुको काम काजलाई थप व्यवस्थित  प्रभावकारी बनाउन मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुख रमेश कुमार पाण्डेज्यूबाट

कप्युटर १ सेट, प्रिन्टर १ थान, स्कानर १ थान र राउटर १ थान हस्तान्तरण कार्यक्रम  सम्पन्न भयो ।

, , ,