सूचना तथा समाचार

चिन सरकारबाट मध्यनेपाल नगरपालिकाका १३ संस्थालाई सौर्य उर्जा प्रदान गरिने

            चिन सरकारबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त संस्थागत सौय उर्जा प्रणाली भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जडानसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्वन केन्द्वका कार्यकारि निर्देशक राम प्रसाद धिताल र मध्यनेपाल नगरपालिकाका सहायक प्रशासकीय

औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री खरिदको लागि कोटेशन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना