FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
नर बहादुर खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख khadkakedarnk@gmail.com ९८५६०१६१११
श्रीप्रसाद भट्टराई अधिकृत नवौँ (शिक्षा) शिक्षा शाखा ९८४१५०६१६१
दण्डपाणी पौडेल अधिकृत सातौँ आर्थिक प्रशासन dppaudel2070@gmail.com ९८५६०६०६५०
सोती लाल शाह अधिकृत सातौँ स्वास्थ्य शाखा ९८५६०४५७९०
सुर्य प्रसाद पौडेल अधिकृत छैठौँ स्वास्थ्य शाखा ९८४६२५०४०२
शर्मिला पौडेल अधिकृत छैठौँ प्रशासन sharmilapaudel434@gmail.com 9868331249
सुरज अधिकारी अधिकृत छैठौँ योजना प्रमुख suraj.adhikari19@gmail.com 9846627276
महेन्द्र न्यौपाने अधिकृत छैठौँ शिक्षा शाखा mneupane607@gmail.com
राधा ढकाल रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम rdhakal360@gmail.com ९८४५३७१२२७
उत्तम सुबेदी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा auttam977@gmail.com ९८५६०५१५२०
उद्धव पराजुली सहायक स्तर पाचौँ लेखा शाखा uddabparajuli586@gmail.com ९८४७६३३७९६
कबिता आचार्य प्रा.स. शिक्षा शाखा kabitaacharya93@gmail.com 9846778674
शुसील रिमाल सहायक स्तर पाचौँ आ.ले.प. susil.rimal1234@gmail.com
इन्दिरा पोखरेल महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा indirapokharel2072@gmail.com ९८४६४९३०३१
ठाकुर कृष्ण घिमीरे सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६४९३५७८
विद्या रेग्मी सहायक स्तर पाचौँ प्रविधि शाखा bidhyaregmi7@gmail.com 9846381569
संजय पौडेल कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा sanjayapoudel2045@gmail.com ९८६१२४२२९९
प्रकाश खनाल एम.आई.एस. अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण शाखा alonekhanal@gmail.com ९८४६२०९९१२
मेख बहादुर गुरुङ सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा mekhgrg255@gmail.com ९८४३८०९२७६
खुमा खड्का कुवंर साहायक चौँथो महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा ९८६००१२०४४
रिता अधिकारी सहायक चौथो(सह-लेखापाल) लेखा शाखा adhikariratna904@gmail.com ९८५६०६१४६५
प्रदिप राना साहायक चौँथो प्राविधिक शाखा pradiprana118@gmail.com 9860870126
सुन्दर पौडेल साहायक चौँथो प्राविधिक शाखा sundarkancho55@gmail.com 9856070205
विज्ञान रानाभाट साहायक चौँथो प्रविधिक शाखा ranabhatbigyan1105@gmail.com 9846261633
दीपक रेग्मी ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८५६०६०१२४
अमृत बाबु अधिकारी ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८५६०६३०७३
दिपेन्द्र पौडेल ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८४६१४९२२४
राजीव वाग्ले अ.सब-इंजिनीर प्राबिधिक शाखा ९८१६१३२०३४
सन्तोष बगाले फिल्ड सहायक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण शाखा santoshbagale1992@gmail.com ९८४९८३२६००
सुनिता घले साहायक चौँथो (वडा सचिव) वडा नं १ ward1.madhyanepalmun@gmail.com 9844901572
दिपक गुरुङ्ग साहायक पाचौँ (वडा सचिव) वडा नं २ gurungdepak717@gmail.com ९८४६१२९४४५
अमृत पोख्रेल साहायक चौँथो (वडा सचिव) वडा नं ३ ward3.madhyanepalmun@gmail.com ९८४६७३३०४५
जिवन भक्त पौडेल साहायक पाचौँ (वडा सचिव) वडा नं ४ ward4.madhyanepalmun@gmail.com ९८५६०६३१५०
विना कुमारी शर्मा साहायक चौँथो (वडा सचिव) वडा नं ५ ward5.madhyanepalmun@gmail.com ९८६७७६७१४८
पशुपती न्यौपाने साहायक चौँथो (वडा सचिव) वडा नं ६ neupanepa48@gmail.com ९८४६२७४४०३
सुजता शर्मा ढकाल साहायक पाचौँ (वडा सचिव) वडा नं ७ ward7.madhyanepalmun@gmail.com ९८४७६०९८१४
रमेश पौडेल साहायक पाचौँ (वडा सचिव) वडा नं ८ ward8.madhyanepalmun@gmail.com ९८४६५७३७५५
रीता लामिछाने पौडेल साहायक पाचौँ (वडा सचिव) वडा नं ९ ward9.madhyanepalmun@gmail.com ९८६९१४९७९९
दिपिका रेग्मी साहायक चौँथो (वडा सचिव) वडा नं १० ward10.madhyanepalmun@gmail.com ९८४६५४८८३१
बशन्त पौडेल ना.प्रा.सा. कृषि शाखा ९८४७४९०९५५
मन बहादुर नेपाली सवारि चालक हलुका सवारी ९८४१७७४७७०
सुशिल शाही सवारि चालक हलुका सवारी ९८२३००४२६९
सुरेन्द्र पौडेल कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा ९८४६०००५११
कुल बहादुर रानाभाट कार्यालय सहयोगी प्रसाशन ९८६६०६७८१६