कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
उपेन्द्र राज पौडेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रसाशन शाखा upendrapaudel177@yahoo.com 9856016111
मित्रलाल भट्टराई सूचना अधिकारी प्रसाशन योजना तथा अनुगमन शाखा mlb35aseem@gmail.com 9846108387
बिष्णु हरि न्यौपाने लेखापाल लेखा शाखा bhneupane49@gmail.com 9856040849
सुजन ढकाल ना.सु प्रसाशन शाखा dhsujan24@gmail.com ९८४६१३५०१६
आकाश गुरुङ्ग सुचना प्रबिधि अधिकारि सूचना शाखा ito.madhyanepalmun@gmail.com ९८६०३०८५४०
उत्तम सुबेदी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा auttam977@gmail.com ९८५६०५१५२०
ठाकुर कृष्ण घिमीरे सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६४९३५७८
दिपेन्द्र नाथ पौडेल सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८५६०४२२४४
रमनाथ आचार्य वडा सचिव प्रसाशन ९८५६०८३८७०
खुमा खड्का कुवंर वडा सचिव प्रसाशन ९८५६००१२०४४
ज्ञानेँद्र मरासिनी वडा सचिव प्रसाशन ९८०५८७६९५२
जिवन भक्त पौडेल वडा सचिव प्रसाशन paudeljiwan45@gmail.com ९८५६०६३१५०
दिपक गुरुङ्ग वडा सचिव प्रसाशन gurungdepak717@gmail.com ९८४६१२९४४५
राजेन्द्र पौडेल वडा सचिव प्रसाशन ९८४६१५०४३६
संजय पौडेल कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा sanjayapoudel2045@gmail.com ९८६१२४२२९९
प्रिती गुरुङ्ग निजी सहायक (नगर प्रमुख) ९८२५१६२६५३
मन बहादुर नेपाली सवारि चालक हलुका सवारी चालक ९८४१७७४७७०
सुशिल शाही सवारि चालक हलुका सवारी चालक ९८२३००४२६९
सनिश कुमाल कार्यालय सहयोगी प्रसाशन ९८०६५९७९६८
कुल बहादुर रानाभाट कार्यालय सहयोगी प्रसाशन ९८६६०६७८१६