कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
यमप्रसाद सुबेदी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रसाशन शाखा subediyp25@gmail.com ९८५६०६५३३३
रिक्त सूचना अधिकारी प्रसाशन योजना तथा अनुगमन शाखा
राम मगराती लेखा अधिकृत लेखा शाखा rammagrati98@gmail.com ९८४६१४८२०२
सोती लाल शाह अधिकृत सातौँ स्वास्थ्य शाखा ९८५६०४५७९०
आकाश गुरुङ्ग सूचना तथा प्रबधि अधिकृत सूचना शाखा ito.madhyanepalmun@gmail.com ९८६०३०८५४०
बिष्णु हरि न्यौपाने लेखापाल लेखा शाखा bhneupane49@gmail.com 9856040849
सुर्य प्रसाद पौडेल अधिकृत छैठौँ स्वास्थ्य शाखा ९८४६२५०४०२
उत्तम सुबेदी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा auttam977@gmail.com ९८५६०५१५२०
ठाकुर कृष्ण घिमीरे सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६४९३५७८
जिवन भक्त पौडेल वडा सचिव प्रसाशन paudeljiwan45@gmail.com ९८५६०६३१५०
दिपक गुरुङ्ग वडा सचिव प्रसाशन gurungdepak717@gmail.com ९८४६१२९४४५
पशुपती न्यौपाने वडा सचिव प्रसाशन ९८४६२७४४०३
रमनाथ आचार्य वडा सचिव प्रसाशन ९८५६०८३८७०
खुमा खड्का कुवंर वडा सचिव प्रसाशन ९८५६००१२०४४
संजय पौडेल कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा sanjayapoudel2045@gmail.com ९८६१२४२२९९
दीपक पौडेल स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८५६०३२७७७८
काशिनाथ सांखी स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४६४५७८५३
सुर्य बहादुर थापा प्रविधिक सहायक कृषि शाखा ९८४६२५७१५३
प्रिती गुरुङ्ग निजी सहायक (नगर प्रमुख) ९८२५१६२६५३
चन्द्र राम चौधारी बाली संरक्षण अधिकृत कृषि शाखा ९८४७०४९६२१
बशन्त पौडेल ना.प्रा.सा. कृषि शाखा ९८४७४९०९५५
बिलट चौधारी पशु चिकित्सक पशु सेवा शाखा ९८४६२३९९९०
तुल्सी थापा ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८४७०९०४२५
दीपक रेग्म