FAQs Complain Problems

समाचार

अन्लाईन घट्ना दर्ता(जन्म,मृत्यू, बिवाह, बसाइसराई तथा संवन्धबिच्छेद)

मध्यनेपाल नगरपालिकामा अन्लाईन घटना दर्ता हाल कुनैपनि वडामा सुरु नभएको जानकारी गराउदछु। आफ्नो अन्लाईन घट्ना दर्ता(जन्म,मृत्यू, बिवाह, बसाइसराई तथा संवन्धबिच्छेद) गराउनको लागि सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ।