यस मध्यनेपाल नगरपालिकाको website मा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हाम्रो नगरपालिकाको थप जानकारीका लागि हाम्रो नगरको official facebook page लाई like गर्न नभुल्नु होला र feedback दिनुहुन अनुरोध गर्दछु।

वडा नं १०

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १०  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  नेटा 
Undefined

वडा नं ९

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ९ को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  बाङ्ग्रे
Undefined