Welcome to Madhyanepal Municipality


यस मध्यनेपाल नगरपालिकाको website मा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हाम्रो नगरपालिकाको थप जानकारीका लागि हाम्रो नगरको official facebook page लाई like गर्न नभुल्नु होला र feedback दिनुहुन अनुरोध गर्दछु।

No front page content has been created yet.