FAQs Complain Problems

समाचार

हाम्रो नगरपालिकाको सेवा सुविधा कस्तो छ?

राम्रो
18% (7 votes)
नराम्रो
10% (4 votes)
अतिनराम्रो
72% (28 votes)
Total votes: 39