FAQs Complain Problems

समाचार

हाम्रो नगरपालिकाको सेवा सुविधा कस्तो छ?

राम्रो
17% (7 votes)
नराम्रो
10% (4 votes)
अतिनराम्रो
73% (30 votes)
Total votes: 41