मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ९

 मध्यनेपाल नगरपालिका  वडा नं ९ को वडा कार्यलयको विवरण  /

नाम (Name)
पद (Designation)
वडा (Section)
फोन न (Phone No)
इ-मेल ठेगाना (E-mail ID)
सुर्य बहादुर कुवर  वडा अध्यक्ष म.न.पा. ९  ९८०५८२३६६१  -----
खुमा कुवर  वडा सचिब  म.न.पा. ९  ९८६००१२०४४ /९८२३०३४८४२  -----
चुण बहादुर रानाभाट  कार्यलय सहयोगी  म.न.पा. ९  ९८०५८६१६३०  ----

 

Nepali