मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ८

मध्यनेपाल नगरपालिकाको वडा न ८ को वडा कार्यलयको विवरण /

नाम (Name)

 पद (Designation)

वडा (section)

फोन न (Phone No)

इ-मेल ठेगाना (E-mail ID)

अमृत बहादुर तमाङ वडा अध्यक्ष म.न.पा. ८  ९८५६०४५९१०  -----
रमानाथ आचार्य  वडा सचिब  म.न.पा. ८  ९८५६०८३८७०  ramanathacharya@gmail.com
----- कार्यलय सहयोगी  म.न.पा. ८  ----- -----

 

Nepali