मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ७

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा न ७ को वडा कर्मचारीको विवरण /

नाम (Name)
पद (Designation)
वडा (Section)
फोन न (Phone No)
इ-मेल ठेगाना (E-mail ID)
गगन घिमीरे  वडा अध्यक्ष म.न.पा ७  ९८५६०३६९१६  -----
रमानाथ आचर्य  वडा सचिब  म.न.पा ७ ९८५६०८३८७०  ramanathacharya2027@gmail.com
बाल कृष्ण  कार्यलय सहयोगी  म.न.पा ७ ९८६६०९१९०७ -----

 

Nepali