मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ६

मध्यनेपाल नगरपालिकाको  वडा न ६ को वडा कार्यालय साबिक भोर्लेटार गा.बी.स मा पर्दछ / हाम्रो यस नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यलय पनी यसै छेत्रमा अवस्तित छ /

नाम (Name)

पद (Designation)

वडा (section)

फोन न (Phone No)

इमेल ठेगाना (E-mail address)

बिष्णु भक्त पौडेल 

वडा अध्यक्ष

म.न.पा ६ 

९८४६११६०१८ 

-----

राजेन्द्र शर्मा 

वडा सचिब 

म.न.पा ६

९८४६१५०४३६ 

-----

माया नेपाली 

कार्यलय सहयोगी 

म.न.पा ६

९८४६६४९५९४ 

-----

 

Nepali