मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं २ र ३

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १,२ र ३ को वडा कार्यलय संयूतमा साबिक सुर्यापाल ग.बि.स मा संचालन भएको छ।

नाम  (Name)  पद (Designation)  वडा(Section) फोन नं(Phone No) इमेल(E-mail ID)
         
पदम बहादुर थापा वडा अध्यक्ष म.न.पा २  ९८५६०६०५१४  -
नेत्र बहादुर थापा वडा अध्यक्ष म.न.पा ३ ९८४६२४९५४०  -
दिपक गुरुङ्ग    वडा सचिव  म.न.पा १ ,२ र ३  ९८४६१२९४४५ gurungdepak717@gmail.com
जुना थापा   कार्यलय सहयोगी म.न.पा १ ,२ र ३       ९८४६४५८०६५  -

 

Nepali