मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १०

मध्यनेपाल नगरपालिका  वडा नं १० को वडा कार्यलयको बिवरण /

नाम (Name) पद (Designation) वडा (Section) फोन न (Phone No) इ-मेल ठेगाना (E-mail ID)
रामचन्द्र घिमीरे  वडा अध्यक्ष म.न.पा. १०  ९८५६०५५४१८  ramchandrabhandaree@gmail.com
ज्ञानेन्द्र प्रसाद मोरसेनी  वडा सचिब  म.न.पा. १०  ९८०५८७६९५२  -----
दिपक घर्ती  कार्यलय सहयोगी  म.न.पा. १०  ९८१५१५९८०२ -----

 

Nepali