FAQs Complain Problems

नामथर संशोधन सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन । पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५००
आवश्यक कागजातहरु: 

  निवेदन, 
  नागरिकता प्र.पत्र / जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपी